Bất động sản

Chào bán thêm gần 23 triệu cổ phiếu, Phục Hưng Holdings giải quyết gánh nặng nợ vay?

Mục đích trả nợ vay ngắn/dài hạn ngân hàng, mua cổ phần các công ty sở hữu dự án thủy điện và bổ sung vốn vào công ty thành viên, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings – PHC) chào bán thêm gần 23 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Phục Hưng Holdings chào bán ra công chúng 22.874.130 cổ phiếu. Trong đó, 12.874.130 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá.

Theo bản cáo bạch, đợt chào bán này không được bảo lãnh nên có thể xảy ra khả năng cổ phiếu không được chào bán hết. Tổng số gần 23 triệu cổ phiếu được chào bán chiếm 88,88% số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Hình Ảnh (9)
Phục Hưng Holdings chào bán thêm gần 23 triệu cổ phiếu ra công chúng (Ảnh: IT)

Trong trường hợp lượng cổ phần chưa phân phối hết, HĐQT tiếp tục phân bổ cho các cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu và không thấp hơn 12/000 đồng/cổ phiếu đối với chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, Phục Hưng Holdings cho rằng khả năng bán hết số cổ phần dự kiến chào bán của công ty là khả quan. Tại ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách của cổ phiếu là 15.523 đồng/cổ phiếu và giá đóng cửa ngày 14/5/2021 là 15.500 đồng/cổ phiếu, trong khi giá chào bán tối thiểu là thấp hơn con số này.

Nếu đợt chào bán thành công, tổng số tiền Phục Hưng Holdings thu được dự kiến hơn 248 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, Phục Hưng Holdings dùng 80 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn/dài hạn cho 26 khoản vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tùy theo thời gian trả nợ nào đến trước.

Tại ngày 30/6/2021, nợ ngắn hạn của Phục Hưng Holdings là 1.594 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm 59%, ở mức 942 tỷ đồng; nợ dài hạn là hơn 16,495 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm 99%, ở mức 16,394 tỷ đồng. Theo đó, vay và nợ thuê tài chính hiện đang là gánh nặng của doanh nghiệp này.

Đồng thời, Phục Hưng Holdings dùng 70,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ CTCP Phú Lâm từ công ty liên kết – CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng. Tỷ lệ sở hữu của Phục Hưng Holdings tại An Phú Hưng là 40%, ông Cao Tùng Lâm là Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty này.

Được biết, CTCP Phú Lâm (trụ sở tại thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krong Nô, Đắk Nông) có vốn điều lệ 88 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Hiện tại, Phú Lâm đang là chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đắk Sor 2 (huyện Krong Nô, Đắk Nông) với mức đầu tư 281 tỷ đồng và đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2021.

Ngoài ra, Phục Hưng Holdings chi 42,3 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 46% tại An Phú Hưng nhằm giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản công ty này làm chủ đầu tư. Cụ thể, An Phú Hưng cũng dự kiến chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, tỷ lệ chào bán là 5:4.

Còn lại 56 tỷ đồng, Phục Hưng Holdings dùng để sở hữu 28% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên (trụ sở tại 158, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và là chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Núa 2, với tổng mức đầu tư 218,13 tỷ đồng.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Phục Hưng Holdings ở mức 413 ty đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Gia Linh

Back to top button