Pháp lý doanh nghiệp

Cắt giảm 127 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

Đây là một trong những nội dung của Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Theo đó, Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT có 3 Phụ lục gồm: 

(I) Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

(II) Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

(III) Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông Quan Hàng Hoá
Ảnh minh hoạ: Internet

So với Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT có nhiều điểm mới. Trong đó, điển hình là việc cắt giảm 127 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

Cụ thể, tại Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT có quy định, Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT, số dòng hàng phải kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trước thông quan là 1639 dòng hàng, giảm 127 dòng hàng so với Phụ lục II tại Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT là 1768 dòng hàng.

Ngoài ra, Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT đã thêm mới Phụ lục III: Bảng mã Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, có 3 dòng hàng phải kiểm tra chất lượng sau thông quan, gồm: (1) Tinh bò sữa, bò thịt (mã HS 0511.10.00; (2) Muối công nghiệp (mã HS 2501.00.20 hoặc HS 2501.00.99); (3) Keo dán gỗ có chứa hàm lượng formaldehyde tự do (mã HS 3506.91.00 hoặc HS 3506.99.00).

Trần Thuỳ

Back to top button