Tài chính - ngân hàng

Bộ Tài Chính: Lũy kế thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng dù ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng vẫn tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Được biết, đà tăng trưởng này một phần do nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Thống kê ngân sách Trung ương ước đạt 76,82% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 85,56% dự toán. Trong số đó, thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán.Trong đó, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng.

Bo Tai Chinh Luy Ke Thu Ngan Sach Nha Nuoc 9 Thang Dat 1 0847 Nghin Ty Dong

Với lũy kế chi 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 218,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 725,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán.

Tính đến hết tháng 9/2021, ngân sách nhà nước đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ những đối tượng gặp khó do làn sóng COVID-19. Tất cả các quyết định chi đều được Quốc hội và Chính phủ thông qua nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo cuốc sống cho người dân.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước vào đúng nhiệm vụ và mục đích nhằm đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn.

Cùng với đó, việc sử dụng hiệu quả nguồn quỹ ngân sách nhà nước cũng góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công nhất là khi nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Tính đến đến hết tháng 9/2021 đã có 237,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành, với kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm. Để đạt được kết quả khả quan, chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để khuyến khích, thu hút đầu tư trong và ngoài nước…

Bộ Tài chính trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đồng thời đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế theo tinh thần Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, Chính phủ cùng Bộ Tài Chính sẽ cùng phối hợp với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về giá, tránh lạm phát trong phát triển kinh tế.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button