Quản trị doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm các loại phí, lệ phí đến giữa năm 2022 

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn 12312/BTC-CST về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công văn của Bộ Tài chính chỉ rõ, năm 2021, do hậu quả nặng nề bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ra, kinh tế quý III/2021 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Dự báo cả năm tăng trưởng kinh tế chỉ đạt khoảng 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra (6%).

Dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Thế giới khó có thể kiểm soát dịch bệnh một cách tuyệt đối…

Dn
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm các loại phí, lệ phí đến giữa năm 2022. Ảnh: BCT

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương sau:

Cho phép tiếp tục kéo dài thời gian hết 06 tháng đầu năm 2022 đối với các khoản phí, lệ phí đã giảm năm 2021; chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí khác để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2022.

Cho phép Bộ Tài chính ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn, có hiệu lực thi hành ngay, để kịp thời hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 12311/BTC-CST ngày 27/10/2021 đề nghị Bộ tư pháp cho ý kiến với đề xuất ban hành Thông tư tiếp tục giảm phí, lệ phí theo trình tự thủ tục rút gọn và gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 03/11/2021 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.

Năm 2020, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí, với nhiều mức giảm cao như: (i) giảm 20% mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; (ii) giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng.

Cuối năm 2020, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí (đã giảm năm 2020) đến hết tháng 6 năm 2021 và Thông tư số 47/2021/TT-BTC kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Theo số liệu tính toán của các Bộ, ngành thì việc giảm phí, lệ phí trên ước giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng.

Khuê Hiền

Back to top button