Nông nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, kinh phí 74,9 tỷ đồng/năm

Nhằm thực hiện, tạo điều hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Bộ Tài chính đã đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp với kinh phí khoảng 74,9 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính vừa mới đây đã đề xuất lên Chính phủ về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ tại dự thảo Quyết định như sau: Cây trồng là cây lúa; vật nuôi gồm trâu, bò, lợn; nuôi trồng thủy sản gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Theo đề xuất, việc lựa chọn đối tượng bảo hiểm trên căn cứ theo đề xuất của Bộ NN&PTNT và được lấy theo nguyên tắc lấy số đông bù số ít phù hợp với mục tiêu, định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bo Tai Chinh De Xuat Chinh Sach Ho Tro Bao Hiem Nong Nghiep Kinh Phi 749 Ty Dong Nam

Về mức hỗ trợ sẽ được quy định tại Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề xuất quy định tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ và mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tối đa theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.
  • Cá nhân sản xuất nông nghiệp khác hưởng 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.
  • Các tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng các điều kiện cụ thể hưởng 20%.

Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến của Bộ NN&PTNT và cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện hỗ trợ cho các địa bàn, cụ thể như sau:

Hỗ trợ cây lúa: Sẽ thực hiện tại 7 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

Đối với trâu, bò: Tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương.

Đối với lợn: Tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Tôm sú, tôm thẻ chân trắng: Thực hiện tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Dựa theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg, trên cơ sở đề xuất của Bộ NN&PTNT, dự thảo cũng mở rộng hỗ trợ bảo hiểm vật nuôi (trâu, bò) tại địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và vật nuôi (lợn) tại địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Theo ý kiến đóng góp của Bộ NN&PTNT, đây là các tỉnh, thành phố có đàn bò lớn (trên 300.000 con), số lượng chăn nuôi đàn lợn lớn (trên 1 triệu con)… Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chăn nuôi bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là chính sách cần thiết để thúc đẩy chăn nuôi.

Bộ Tài chính ước tính kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp của ngân sách nhà nước trong tình hình hiện nay là khoảng 74,9 tỷ đồng/năm. Theo đó kinh phí hỗ trợ bảo hiểm cây lúa khoảng 18,4 tỷ đồng/năm; kinh phí hỗ trợ bảo hiểm trâu, bò, lợn khoảng 47,5 tỷ đồng/năm; kinh phí hỗ trợ bảo hiểm tôm sú, tôm thẻ chân trắng khoảng 9 tỷ đồng/năm).

Phan Quỳnh

Back to top button