Tài chính - ngân hàng

Bộ Tài chính công bố tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có Quyết định 1972/QĐ-BTC về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này thay thế Quyết định số 173/QĐ-BTC ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Oda
Hà Nội, TP. HCM có tỷ lệ cho vay vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài là 100%. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, Quyết định quy định rõ tỷ lệ cho vay vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các tỉnh thành trong cả nước như sau:

Hà Nội, TP. HCM: Tỷ lệ cho vay 100%;

14 tỉnh thành gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi,…: Tỷ lệ cho vay 70%;

20 tỉnh thành gồm: Nghệ An, Hậu Giang, Long An, Ninh Bình, Cà Mau, Hà Nam, Thái Nguyên, Thái Bình,…: Tỷ lệ cho vay 50%;

19 tỉnh gồm: Phú Thọ, Bến Tre, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Phú Yên, Lào Cai,…: Tỷ lệ cho vay 30%;

8 tỉnh gồm: Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Ha Giang, Cao Bằng,…: Tỷ lệ cho vay 10%.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Cụ thể, địa phương có tỉ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỉ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi (theo quy định cũ, tỉ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi).

Địa phương có tỉ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỉ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi (theo quy định cũ, tỉ lệ cho vay lại là 40% vốn vay ODA, vay ưu đãi).

Trần Thuỳ

Back to top button