Tài chính - ngân hàng

Bộ Tài chính báo cáo công tác quản lý, điều hành thu, chi NSNN

Bản đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5/2021 cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 5 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng; chi NSNN đạt 125,8 nghìn tỷ đồng…

Thu NSNN và công tác quản lý, điều hành thu NSNN

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 5, tổng thu NSNN đạt 96,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, thu nội địa trong tháng 5 ước đạt 75,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 5 tháng ước đạt 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nsnn
Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã chỉ đạt cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô trong tháng 5 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 5 tháng ước đạt 15,96 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 5 tháng đầu năm ước đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 156,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán.

Chi NSNN và công tác quản lý, điều hành chi NSNN

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng chi cân đối NSNN tháng 5 đạt 125,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 581,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán. 

Theo đó, chi đầu tư phát triển đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 430,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách 5 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã được ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Trung ương đã chi từ dự toán chi dự phòng ngân sách Trung ương 2.057 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện 2 nhiệm vụ. Thứ nhất là bổ sung 1.740 tỷ đồng cho Bộ Y tế mua vắc xin (1.327 tỷ đồng) và mua sắm các vật tư, hoá chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (503 tỷ đồng). Thứ hai là hỗ trợ 317 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Trần Thuỳ

Back to top button