Pháp lý doanh nghiệp

Bổ sung một số điều về quản lý website thương mại điện tử

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo bản Dự thảo của Bộ Công Thương, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Ảnh Chụp Màn Hình 2021 10 14 Lúc 22.45.53
Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương.

Cũng theo dự thảo, quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website và bao gồm các nội dung sau:

(1): Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ;

(2): Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ;

(3): Mô tả quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

(4): Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website;

(5): Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên website;

(6): Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

(7): Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

(8): Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

(9): Chính sách về an toàn, an ninh trong giao dịch thương mại điện tử;

(10): Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website;

(11): Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động. 

Bộ Công Thương nêu rõ, khi có thay đổi về một trong các nội dung trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Trần Thuỳ

Back to top button