Quản trị doanh nghiệp

Bộ GTVT thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể được bầu làm tổ trưởng tổ công tác. Các tổ phó gồm các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn quốc gia Khuất Việt Hùng và một số cơ quan ban ngành khác được giao làm tổ viên.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là cần sớm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân về lĩnh vực giao thông vận tải.

Ngoài ra, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, vấn đề cấp bách, phát sinh trong hoạt động vận tải như: Chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bo Gtvt Thanh Lap To Cong Tac Dac Biet Thao Go Kho Khan Cho Doanh Nghiep Nguoi Dan

Thời gian tới, Tổ công tác đặc biệt này tập trung rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của lĩnh vực giao thông vận tải nhất là khi vận chuyển hàng hóa, lưu thông giữa các tỉnh.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo quyết định, định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác đặc biệt kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Dựa trên những vướng mắc, kiến nghị Tổ sẽ đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu. Ngoài ra cũng có thể gửi trực tiếp lên Chính phủ để sớm thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Với quyết định trên, Tổ công tác đặc biệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Tổ công tác đặc biệt đề cao vai trò tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button