Thương mại - dịch vụ

Bộ GTVT có đề xuất mới về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Hoạt động trạm thu phí đường bộ phải được công khai, minh bạch; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, chỉ cung cấp thông tin khi có sự đồng ý của người sử dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020.

Hình thức và phương thức thu phí sử dụng đường bộ 

Theo dự thảo, Bộ GTVT biết thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng.

Trong đó, hình thức điện tử không dừng là hình thức thu phí sử dụng đường bộ tự động, phương tiện tham gia giao thông đường bộ không cần phải dừng lại để trả tiền sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí. 

Hình thức một dừng là hình thức thu phí thu phí sử dụng đường bộ mà khi qua trạm thu phí, phương tiện giao thông đường bộ chỉ phải thực hiện một lần dừng khi qua cửa kiểm soát làn thu phí để trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Tổ chức làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng) tại trạm thu phí theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg.

Gt
Thu phí sử dụng đường bộ sẽ được thực hiện theo hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng. Ảnh: Internet

Dự thảo cũng nêu rõ, thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo phương thức mở và phương thức kín. 

Cụ thể, phương thức mở là phương thức thu phí mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí không phụ thuộc vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu phí mà chỉ phụ thuộc vào kiểu loại phương tiện. 

Phương thức kín là phương thức thu phí mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí dựa vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu phí và kiểu loại phương tiện.

Chuyển tiền thu phí và thanh toán chi phí cung cấp dịch vụ

Trên cơ sở số liệu đã thống nhất sau khi thực hiện đối soát hàng ngày với đơn vị quản lý thu phí, nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển toàn bộ số tiền thu dịch vụ sử dụng đường bộ (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) tại mỗi trạm thu phí điện tử không dừng cho đơn vị quản lý thu phí sau khi trừ đi chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo hợp đồng dịch vụ giữa nhà cung cấp dịch vụ thu phí và nhà đầu tư. 

Thời gian chuyển trả được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giữa nhà cung cấp dịch vụ thu phí và nhà đầu tư nhưng không vượt quá 12 giờ kể từ thời điểm chốt số liệu. 

Trường hợp vào các ngày lễ, ngày nghỉ mà hệ thống ngân hàng nghỉ làm việc không thực hiện được việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng thì sẽ chuyển ngay (không quá 06 giờ) khi hệ thống ngân hàng làm việc trở lại.

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm xây dựng quy trình thực hiện giao dịch thu phí điện tử không dừng; kê khai và nộp các loại thuế trên phần thu dịch vụ sử dụng đường bộ giữ lại; kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần dịch vụ nhận được theo quy định của pháp luật.

Đơn vị quản lý thu phí có trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế trên phần thu phí sử dụng đường bộ do nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng đã chuyển trả.

Trần Thuỳ

Back to top button