Thời sự

Bộ Giao thông vận tải: Bỏ xét nghiệm Covid-19 với 3 loại hình vận tải

Bộ Giao thông vận mới đây đã điều chỉnh các quy định tổ chức vận tải đối với 3 lĩnh vực đường bộ, hàng hải và đường thủy nội địa. Theo đó, 3 loại hình vận tải sẽ không cần giất xét nghiệm.

Theo quy định mới 3 loại hình đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa sẽ không bắt buộc xét nghiệm. Tuy nhiên, đối với vận tải đường sắt và hàng không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT và Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT.

Cụ thể, hành khách tham gia giao thông (trừ vận tải hàng không, đường sắt) phải đáp ứng các yêu cầu sau khi tham gia như: Tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Giao Thong

Người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi ở vùng dịch di chuyển đến địa bàn khác. Bộ Giao thông vận tải cũng chỉ rõ, ở địa bàn có dịch cấp 1, cấp 2, xe khách được hoạt động với tần suất bình thường.

Về quy định đối với địa bàn có dịch cấp 3, Sở giao thông vận tải tham mưu UBND cấp tỉnh quyết định việc vận tải khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên.

Bộ Giao thông vận tải cũng giao cho Sở Giao thông vận tải cần chủ động báo cáo cấp tỉnh cho phép các phương tiện vận tải được động tối đa 50% số chuyến theo lưu lượng trước đây và có giãn cách chỗ trên xe, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm.

Đối với khu vực có dịch cấp 4, dừng hoạt động xe khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, xe hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên, trừ xe công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt quá 20% tổng số xe của đơn vị và có giãn cách chỗ trên xe.

Trong quyết định, Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh, hướng dẫn này nhằm đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ sẽ thực hiện chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải được hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch, hành khác tuân thủ theo quy định 5K.

Đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô phải xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội của từng khu vực.

Phan Quỳnh 

Back to top button