Thương mại - dịch vụ

Bộ Công Thương: Nâng cao niềm tin cho người dân thông qua Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng

Vừa qua, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Đề án là cơ sở tạo trách nhiệm của các bên trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 18/3, Bộ Công Thương đã phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động về bảo vệ người tiêu dùng. Đề án còn là hệ thống kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, đây cũng là kênh xây dựng cơ chế tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết yêu cầu, khiếu nại người tiêu dùng trực tuyến; xây dựng hệ thống cảnh báo về những hành vi vi phạm đối với người tiêu dùng, rủi ro mất an toàn, các sản phẩm bị thu hồi…

Đặc biệt, đề án cần đảm bảo khả năng kết nối, đảm bảo an toàn hệ thống, nhiều lượt truy cập; đảm bảo thuận tiện và dễ dàng cho người sử dụng cuối. 

Ngoài ra, hệ thống cần được vận hành bởi đơn vị chuyên trách, đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả các tính năng; ưu tiên sử dụng hệ thống có chi phí xây dựng và vận hành thấp nhưng đảm bảo tốt các yêu cầu về kỹ thuật, ưu tiên sử dụng các thiết bị và phần mềm đang sử dụng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng…

Ngoài việc xây dựng hệ thống, Đề án sẽ kết hợp thực hiện các hoạt động như: hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, giám sát và bảo; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; tuyên truyền phổ biên pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

Đề án cũng chỉ rõ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là đơn vị giúp Bộ Công Thương xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống trên phạm vi cả nước; định hướng phát triển, thực hiện mở rộng và đảm bảo hoạt động của hệ thống; trình Bộ Công Thương ban hành các văn bản hướng dẫn, đảm bảo hoạt động của hệ thống.

Đối với các đơn vị khác thuộc Bộ cần phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống tại địa phương; đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống, thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo dữ liệu hàng năm theo yêu cầu.

Quyết định số 940/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 18/3/2021.

Bộ Công Thương cho biết, số lượng vụ việc khiếu nại tới Bộ tăng từ 26 vụ năm 2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ vào năm 2013 và duy trì trung bình gần 1.500 vụ trong giai đoạn 2014-2018. Số vụ việc khiếu nại có xu hướng gia tăng, trong khi thủ đoạn của đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng phổ biến ở nhiều cấp độ; nhận thức của người tiêu dùng về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn hạn chế.

Trần Thùy

Back to top button