Chuyển động doanh nghiệp

Biến động bức tranh tài chính tại Kinh Bắc

Quý 3/2021, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) báo lỗ nặng nhất kể từ quý 2/2012 đến nay. Đáng chú ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư âm khiến doanh nghiệp phải tăng cường vay nợ (chủ yếu là vay nợ dài hạn) làm chi phí lãi vay tăng đột biến và nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn.

Kinh Bắc báo lỗ nặng, rủi ro dòng tiền âm

Trong quý 3/2021, doanh thu thuần tại Kinh Bắc tăng trưởng gần 61% so với cùng kỳ, đạt gần 325 tỷ đồng, chủ yếu đến từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 57% ở cùng kỳ về 49%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, ghi nhận gần 178 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm gần 155 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần. Ngoài ra, chi phí bán hàng phát sinh 13,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 không ghi nhận khoản này.

Do đó, Kinh Bắc lỗ thuần 35,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi thuần 8,9 tỷ đồng. Kết quả, trong quý 3/2021, Kinh Bắc lỗ ròng 68,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 20,8 tỷ đồng). Đây là quý báo lỗ cao nhất của KBC kể từ quý 4/2012.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm nên tính chung 9 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần của Kinh Bắc ghi nhận gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt gần 3.077 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt gần 572 tỷ đồng, gấp 19 lần 9 tháng đầu năm trước.

Mặc dù có mức lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng so với kế hoạch lãi sau thuế 2 ngàn tỷ trong năm 2021, Kinh Bắc chỉ mới thực hiện được gần 37% mục tiêu đề ra, một phần do ảnh hưởng từ kết quả thua lỗ của quý 3.

Bien Dong Buc Tranh Tai Chinh Tai Kinh Bac

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng, song dòng tiền kinh doanh tại Kinh Bắc lại âm. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh của KBC âm hơn 83 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 âm hơn 111,4 tỷ đồng). Nguyên nhân do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 46%, lên gần 9.695 tỷ đồng. Đồng thời, dòng tiền thuần hoạt động đầu tư trong kỳ cũng âm hơn 2.628 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 dương hơn 56 tỷ đồng.

Thông thường, khi nhìn nhận kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư chủ yếu chỉ quan tâm tới yếu tố doanh thu, lợi nhuận và thường bỏ qua yếu tố dòng tiền. Trong khi trên thực tế, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mới là điểm mấu chốt để có thể đánh giá chính xác và toàn diện về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Bien Dong Buc Tranh Tai Chinh Tai Kinh Bac 2
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 3/2021 tại Kinh Bắc.

Nợ dài hạn tại Kinh Bắc vượt tài sản dài hạn, nợ vay ‘phình to’

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt gần 30.200 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ghi nhận hơn 3.795 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cuối năm trước. Phải thu ngắn hạn tăng 46%, lên gần 9.695 tỷ đồng.

Liên quan đến khoản phải thu thì số tiền phải thu của Kinh Bắc từ việc cho vay dài hạn đối với công ty liên kết CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HOSE: SGT) đã giảm từ 1.139 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 xuống còn 599,5 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Ngược lại, các khoản phải thu từ cho vay ngắn hạn tăng từ hơn 157 tỷ đồng lên gần 659 tỷ đồng.

Cả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều bị âm dẫn tới Kinh Bắc phải tăng cường vay nợ.

Cụ thể, tính đến cuối quý 3/2021, Kinh Bắc ghi nhận gần 14.954 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 50% tổng tài sản. Trong đó, tổng nợ vay tăng 28% so với đầu năm, lên gần 7.376 tỷ đồng, chủ yếu do Kinh Bắc gia tăng các khoản vay nợ dài hạn lên gần hơn 5.868 tỷ đồng.

Bien Dong Buc Tranh Tai Chinh Tai Kinh Bac 3
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 tại KBC.

Nợ vay tăng dẫn tới chi phí lãi vay tại Kinh Bắc trong 9 tháng đầu năm tăng 143% so với cùng kỳ năm 2020, lên gần 362 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tại thời điểm 30/9/2021, nợ dài hạn phải trả tại Kinh Bắc tăng 29% so với đầu năm, lên hơn 7.959 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dài hạn chỉ ở mức hơn 3.064 tỷ đồng. Do đó, nợ dài hạn tại Kinh Bắc vượt qua tài sản dài hạn, gấp 2,5 lần.

Bien Dong Buc Tranh Tai Chinh Tai Kinh Bac 4

Thông thường, nếu phần tài sản dài hạn nhỏ hơn nợ dài hạn chứng tỏ một phần nợ dài hạn đã chuyển vào tài trợ tài sản ngắn hạn. Hiện tượng này vừa làm lãng phí chi phí lãi vay nợ dài hạn vừa thể hiện sử dụng sai mục đích nợ dài hạn. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận kinh doanh giảm hoặc xảy ra những rối loạn tài chính doanh nghiệp.

Lê Tuấn

Back to top button