Nông nghiệp

Bảo đảm an toàn nông sản, thực phẩm đưa về Hà Nội tiêu thụ

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4123/UBND-KT về triển khai chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Công văn nêu rõ, căn cứ Chương trình phối hợp số 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày 23/10/2021 của Bộ NN&PTNT và UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất là chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện chương trình trên theo đúng quy định; định kỳ hằng năm, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình.

Thứ hai: Song song với đó là chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố (có đăng ký tham gia Chương trình phối hợp) tổ chức thực hiện ký kết các nội dung phối hợp theo quy định, bảo đảm phát huy thế mạnh về sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản của từng địa phương.

Nông Sản
Bảo đảm an toàn nông sản, thực phẩm đưa về Hà Nội tiêu thụ. Ảnh: Internet

Thứ ba: Tăng cường phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh, Thành phố trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; giám sát, thanh tra, kiểm tra chất lượng nông sản của các tỉnh, thành phố và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm đưa về Hà Nội tiêu thụ và ngược lại. Phổ biến, tập huấn về xây dựng và vận hành hệ thống tự kiểm soát an toàn thực phẩm tại từng khâu và truy xuất nguồn gốc điện tử, giám sát cộng đồng theo chuỗi…

Thứ tư: Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT và các tỉnh, thành phố tham gia chương trình phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kết quả triển khai hàng năm và giai đoạn 5 năm.

Ngoài ra, UBND Thành phố giao Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại thúc đẩy ký kết, tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố hàng năm. Đồng thời, xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm có thế mạnh, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng Thành phố theo quy định…

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố cần tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Khuê Hiền

Back to top button