Chính sách đầu tư

Bắc Ninh tổ chức phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định số 400/QĐ-UBND về phân bổ vốn đầu tư công năm 2021.

Theo Quyết định, tỉnh sẽ phân bổ số tiền 144 tỷ đồng cho các dự án đầu tư công ngân sách tỉnh khởi công mới năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 307/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bắc Ninh
Ảnh minh hoạ: Internet

Cụ thể: Về lĩnh vực giáo dục, tỉnh đầu tư xây dựng Trường THCS xã Phương Liễu, huyện Quế Võ với mức đầu tư là 10 tỷ đồng. 

Lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội có dự án Trung tâm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh với mức đầu tư là 35 tỷ đồng.

Lĩnh vực Y tế , dân số và gia đình có dự án mở rộng Bệnh viện Sản nhi với mức đầu tư là 40 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực giao thông, chi 35 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng đường TL 287 đoàn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du.

Lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư 20 tỷ cho dự án Trạm bơm tiêu Ngọc Tri, huyện Lương Tài.

Ngoài ra, phân bổ 4 tỷ cho việc cải tạo, mở rộng kho lưu trữ cà trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện và sử dụng vốn đúng với mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành. 

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước kiểm toán chi kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng mức vốn được phân bổ năm 2021. Liên Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính cập nhật số vốn được phân bổ năm 2021 của từng dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND cấp tỉnh thông qua theo quy định tại phiên họp tháng 12 năm 2021.

Trần Thuỳ

Back to top button