Bất động sản

Bắc Ninh: Tạo lập quỹ đất là việc cần thực hiện đầu tiên khi phát triển nhà ở xã hội

Quá trình thực hiện phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh cho rằng nhiệm vụ đầu tiên phải thực hiện là tạo lập quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng KCN, khu nghiên cứu đào tạo được tỉnh thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Nghị định Chính phủ. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, đến nay, toàn tỉnh có 47 dự án nhà ở xã hội đã và đang thực hiện với tổng diện tích đất 148,87 ha, tổng diện tích sàn hơn 3,916 triệu m2

Cụ thể, có 21 dự án nhà ở công nhân với tổng diện tích sử dụng đất 106 ha, tổng diện tích sàn hơn 2,389 triệu m2, tương ứng với 29.364 căn hộ. Hiện 7 dự án hoàn thành và hoàn thành một phần khoảng 444.000 m2 sàn, tương ứng với 5.252 căn hộ. 

Về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, toàn tỉnh có 26 dự án đã và đang triển khai, tổng diện tích sử dụng đất 42,87 ha; tổng diện tích sàn hơn 1,527 triệu m2 với 15.638 căn hộ. Hiện có 21 dự án hoàn thành và hoàn thành 1 phần; tổng diện tích hoàn thành 1,188 triệu m2, tương đương với 12.140 căn hộ. 

Ảnh minh hoạ: Internet

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, để có được kết quả này, tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội như dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau đầu tư. 

Đồng thời áp dụng miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng. 

Ngoài ra, các chủ đầu tư còn được UBND tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí; trường hợp xây dựng nhà ở cho công nhân được hỗ trợ 50% chi phí).

Tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện phát triển nhà ở xã hội, tỉnh đã rút ra các bài học kinh nghiệm quý giá. Trước hết, cần phải tạo lập quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2021 – 2025, quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được xác định trong các đồ án quy hoạch chi tiết đã để dành (20%) là khoảng 37,57 ha. 

“Việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng KCN, khu nghiên cứu đào tạo được tỉnh thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Nghị định Chính phủ”, tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Tiếp đến là chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng trong và ngoài dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân. Ngoài các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Trung ương ban hành, HĐND tỉnh còn ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân.

Hiện, Bắc Ninh có 10/16 KCN hoạt động với diện tích cho thuê hơn 2.236 ha, thu hút 1.720 dự án thứ cấp và hơn 300.000 lao động đến sinh sống làm việc tại tỉnh. Việc thu hút nguồn lao động ngoại tỉnh đã tạo sức ép rất lớn về kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, nhất là vấn đề nhà ở. Song với những nỗ lực trên, Bắc Ninh đã có những kết quả tích cực trên lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.

Khuê Hiền

Back to top button