Điểm đến đầu tư

Bắc Ninh sắp có cụm công nghiệp làng nghề xã Song Hồ hơn 150 tỷ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề xã Song Hồ.

Thuận Thành
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp làng nghề xã Song Hồ có diện tích khoảng 9,83ha với ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất các sản phẩm tranh dân gian, sản xuất nguyên liệu giấy vẽ tranh, các ngành cơ khí, mộc và công nghiệp khác…

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiên Trường Phú.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp làng nghề xã Song Hồ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng Cụm công nghiệp gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý chất thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ và các dịch vụ khác cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng hoá, nguyên vật liệu, phụ liệu phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 150.439.263.000 đồng, trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp là 50.000.000.000 đồng; vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật là: 100.439.263.000 đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2022 đến năm 2023.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải; UBND huyện Thuận Thành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Khuê Hiền

Back to top button