Quản trị doanh nghiệp

Bắc Ninh quy định mức kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng cho DNNVV

Doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí chữ ký số công cộng một lần và được hỗ trợ kinh phí sử dụng trong 03 năm đầu, tối đa không quá 2.900.000 đồng/01 chữ ký số.

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng và nhận kết quả đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Bn
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ phải được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ ngày 01/01/2021, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định.

Đồng thời, cần đảm bảo yêu cầu có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và phải đăng ký kê khai nộp thuế tại tỉnh Bắc Ninh, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về mức hỗ trợ, tỉnh thực hiện cấp miễn phí chữ ký số công cộng một lần cho doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kinh phí sử dụng trong 03 năm đầu, tối đa không quá 2.900.000 đồng/01 chữ ký số.

Thêm vào đó, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhận kết quả đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh tối đa không quá 39.000 đồng/01 lượt chuyển phát.

Tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, đối tượng được hỗ trợ nếu không sử dụng hoặc không đáp ứng đủ điều kiện trên thì phải hoàn trả tương ứng giá trị đã được hỗ trợ cho ngân sách.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2021 – 31/12/2025.

Trần Thuỳ

Back to top button