Chính sách đầu tư

Bắc Ninh: Điều chỉnh Quy hoạch Khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh.

Theo đó, Quyết định nêu rõ, hoán đổi vị trí các ô đất dịch vụ ký hiệu DV.1, DV.2, DV.3 và DV.5 với ô đất cây xanh ký hiệu CXCV.1 để tạo không gian kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn công trình tại vị trí nút giao tây nam thành phố Bắc Ninh (xây dựng công trình thương mại dịch vụ cao tầng).

Đồng thời, hiệu chỉnh vị trí, diện tích các ô đất giáo dục, thể dục thể thao, ký túc xá, dịch vụ và đoạn đường giao thông nội bộ giáp phía nam khu đất thể dục thể thao. Thống kê, đính chính lại diện tích tại Quyết định số số 275/QĐ-SXD ngày 19/12/2006 của Sở Xây dựng (đất giáo dục từ khoảng 426.435m2 thành khoảng 503.613m2, đất giao thông từ khoảng 584.284m2 thành khoảng 507.106m2).

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với quy hoạch đã được phê duyệt.

Bn
Ảnh minh hoạ: BBN

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác được vi chỉnh cho phù hợp với nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

Các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-SXD ngày 19/12/2006 của Sở Xây dựng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt.

Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo của dự án đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định khác có liên quan.

Trần Thuỳ

Back to top button