Điểm đến đầu tư

Bắc Giang phê duyệt 3 dự án cần thu hút đầu tư 

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Huyện Việt Yên có 02 dự án là: Khu đô thị Thái Hà (khu 1), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (30 ha) và Khu đô thị Thái Hà (khu 2), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (11,1 ha).

Huyện Lạng Giang có 01 dự án là Khu dân cư trung tâm xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (9,73 ha).

Bg
Trung tâm huyện Việt Yên. Ảnh: tcnn.vn

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu.

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Danh mục dự án Khu đô thị Thái Hà, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, diện tích 41ha, đã được phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh nay được điều chỉnh thành danh mục 02 dự án: Khu đô thị Thái Hà (khu 1), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên và Khu đô thị Thái Hà (khu 2), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên tại Quyết định này).

UBND tỉnh giao UBND các huyện: Việt Yên, Lạng Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định.

Thuỳ Chi

Back to top button