Nông nghiệp

Bắc Giang chi gần 45 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả bền vững

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt “Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025”.

Đề án chỉ rõ, tỉnh đặt mục tiêu phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu, nhãn mác bao bì, truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo các mã số vùng trồng gắn với tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị. 

Phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh 53.500 ha, trong đó có 26.875 ha sản xuất thành vùng tập trung được sản xuất 100% theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP; phát triển vùng sản xuất cây ăn quả huyện Lục Ngạn thành vùng trọng điểm cấp Quốc gia; giá trị cây ăn quả của tỉnh đạt trên 10.000 tỷ đồng, nằm trong top 03 tỉnh có giá trị cây ăn quả lớn nhất toàn quốc. 

Đồng thời, chú trọng phát triển sản xuất các cây ăn quả chủ lực, tiềm năng lợi thế của tỉnh, bao gồm: vải, nhãn, cam, bưởi, na, táo, ổi. Mở rộng vùng sản xuất cây ăn quả đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, nhất là các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Mỹ, EU, Úc, Hàn Quốc…

Lục Ngạn
Người dân xã Tân Quang chăm sóc bưởi ngọt Lục Ngạn. Ảnh: CTTĐT Bắc Giang

Về mức hỗ trợ mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, hữu cơ, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn và cấp chứng nhận Global GAP cho 9 vùng sản xuất cây ăn quả bao gồm: 08 vùng vải thuộc huyện Lục Ngạn và huyện Tân Yên; 01 vùng nhãn thuộc huyện Lục Nam. Định mức hỗ trợ 140 triệu đồng/vùng.

Hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn và cấp chứng nhận hữu cơ cho 04 mô hình sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ, bao gồm: 03 mô hình vải (huyện Lục Ngạn 02 mô hình, Tân Yên 01 mô hình) và 01 mô hình bưởi tại huyện Lục Ngạn; Định mức hỗ trợ cấp chứng nhận 180 triệu đồng/mô hình.

Hỗ trợ phân bón hữu cơ, vi sinh cho 04 mô hình sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ, thời gian hỗ trợ trong 03 năm (năm thứ nhất hỗ trợ 50%; năm thứ hai hỗ trợ 30%; năm thứ ba hỗ trợ 20% chi phí mua phân bón hữu cơ, vi sinh).

Về hỗ trợ cấp mới mã số, số hóa vùng trồng, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí cấp mới mã số vùng trồng cho 187 vùng trồng (65 vùng trồng vải thiều; 20 vùng trồng nhãn; 72 vùng trồng cam, bưởi; 10 vùng trồng na; 8 vùng trồng táo; 11 vùng trồng ổi; 01 vùng trồng vú sữa. Kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng/vùng.

Đồng thời, hỗ trợ 100% kinh phí số hóa cho 549 vùng trồng cây ăn quả tập trung, bao gồm: 262 vùng trồng vải thiều; 68 vùng trồng nhãn; 189 vùng trồng cây có múi (cam, bưởi); 10 vùng trồng na; 8 vùng trồng táo; 11 vùng trồng ổi; 01 vùng trồng vú sữa, Kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng/vùng.

Về hỗ trợ sơ chế, bảo quản sản phẩm, Bắc Giang sẽ hỗ trợ xây dựng 12 nhà sơ chế, kho lạnh bảo quản; hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt sau khi nghiệm thu đạt các điều kiện hỗ trợ theo quy định; Định mức hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư, tối đa không quá 400 triệu đồng/nhà sơ chế, kho bảo quản.

Hỗ trợ xây dựng 02 cơ sở xông hơi khử trùng phục vụ xuất khẩu; hình thức hỗ trợ bằng tiền sau khi nghiệm thu đạt các điều kiện hỗ trợ theo quy định; Định mức hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư, tối đa không quá 700 triệu đồng/cơ sở xông hơi khử trùng.

Ngoài ra còn các hỗ trợ về: tiêu thụ sản phẩm, tập huấn sản xuất theo quy trình VietGAP cho các vùng sản xuất tập trung, hỗ trợ sử dụng máy bay không người lái phun thuốc BVTV, hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã, chi phí quản lý chung của đề án.

Dự tính, tổng kinh phí Đề án là 44.912.600.000 đồng.

Thuỳ Chi

Back to top button