Chuyển động doanh nghiệp

An Gia: Kết quả kinh doanh Q3/2021 “kỳ vọng” quý cuối năm “đột phá”

Kết thúc Quý 3/2021, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu thuần và 41% lợi nhuận cả năm.

Theo BCTC, trong Quý 3/2021, doanh thu thuần AGG đạt 84 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 12,2% cùng kỳ lên 107%.

Hình Ảnh An Gia
KQKD 9T2021 so với Kế hoạch năm của An Gia (Ảnh: Gia Linh)

Ngoài ra, AGG cũng ghi nhận khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết 15,7 tỷ đồng. Công ty thu về gần 61 tỷ đồng doanh thuần nhờ lãi tiền gửi và cho vay.

Khấu trừ các chi phí và thuế, AGG báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 9,2 tỷ đồng trong quý này, tương đương tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, AGG đạt 687 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, gấp 9 lần về doanh thu và tăng nhẹ 3% về lợi nhuận.

Như vậy, AGG chỉ mới thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo đó, tổng tài sản AGG đạt hơn 11.829 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt chiếm 88% tổng tài sản, ở mức 10.435 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 1.394 tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.131 tỷ đồng, tăng 13% và các khoản phải thu dài hạn là 1.055 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

Hàng tồn kho chiếm 61% tổng tài sản ở mức 7.221 tỷ đồng, bất động sản dang dở chiếm phần lớn.

Trong đó, bao gồm Dự án The Sóng trị giá 3.086 tỷ đồng đang được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu phát hành thông qua Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Dự án Westgate trị giá 1.502 tỷ đồng đang được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu phát hành thông qua Ngân hàng TMCP Quân đội; Dự án The Standard trị giá 1.096 tỷ đồng đang được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu phát hành thông qua Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Dự án River Panorama 1 (98 tỷ đồng), River Panorama 2 (178 tỷ đồng) và Sky 89 (963 tỷ đồng) đang là tài sản thế chấp cho khoản vay dài hạn của Tập đoàn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Dự án Signial trị giá 258 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh so với đầu năm, từ 519 tỷ đồng còn 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, AGG đang ghi nhận 3.337 tỷ đồng tiền khách hàng cá nhân trả trước để mua căn hộ dự án.

Nợ phải trả ghi nhận 9.376 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm gần 2.348 tỷ đồng, giảm 5%.

Gia Linh

Back to top button