Pháp lý doanh nghiệp

8,34 triệu lao động đã được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tính đến hết ngày 1-11-2021, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 8,34 triệu lao động với số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 8,34 triệu lao động (trong đó: đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.

834 Trieu Lao Dong Da Duoc Huong Ho Tro Tu Quy Bao Hiem That Nghiep

Về việc chi trả gói 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách cho 2.223.558 lao động của 61.532 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố với hai nội dung chính sau:

Thứ nhất: Đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 962 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Thứ hai: Thực hiện xác nhận danh sách cho 2.223.558 lao động của 61.532 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm:

  • 630.462 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 55.754 đơn vị.
  • 199 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.300 đơn vị.
  • 005 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 26 đơn vị.
  • 961 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 947 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc.
  • 141 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 299 đơn vị.
  • 790 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 206 đơn vị.

Từ những kết quả trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, số tiền giảm đóng đến đúng lúc khó khăn đã giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời điểm người lao động chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Ngoài ra, với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đến nay BHXH Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 lao động, với số tiền 962 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành phố.

Với tiến độ trên, việc thực hiện hỗ trợ người lao động từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của cơ quan BHXH đảm bảo tiến độ đã đề ra. Dự kiến đến hết ngày 15/11/2021, ngành BHXH Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ đối với người lao động.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button