Thị trường quốc tế

6 nhóm thực vật thuộc Danh mục cấm nhập khẩu của Đài Loan

Danh mục cấm nhập khẩu của Đài Loan thuộc Quy định kiểm dịch thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu của quốc gia này.

Mới đây, Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, Cơ quan quản lý Nông nghiệp Đài Loan (COA) mới đăng thông báo về việc sửa đổi Khoản Điểm 1 Mục A Thực vật hoặc sản phẩm từ thực vật bị cấm nhập khẩu của Quy định kiểm dịch thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu.

Theo đó, việc sửa đổi lần này của COA được dựa theo Khoản 1 Điều 14 Luật kiểm nghiệm phòng dịch. Ngoài 36 sản phẩm thực vật đã cấm trước đó, Đài Loan bổ sung các sản phẩm sau vào Danh sách thực vật hoặc sản phẩm từ thực vật cấm nhập khẩu gồm:

II. Thân (kể cả thân rễ) của các loại thực vật sau:III. Bộ phận trên mặt đất của các loại thực vật sau:
(1) Anthurium spp.(1) Anubias spp.
(2) Philodendron spp.(2) Pepper Ficus (Bucephalandra spp.)
(3) Monstera spp.(3) Cyperus (Cyperus spp.)
Hồng Môn
Cây hồng môn – Anthurium spp là một trong nhóm mặt hàng được đưa vào Danh sách cấm nhập khẩu vào Đài Loan lần này. Ảnh: Internet

Trước đó, Cơ quan Kiểm nghiệm phòng dịch động thực vật Đài Loan (BAPHIQ) đã có văn bản gửi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo về việc Đài Loan tiếp tục gia hạn áp dụng biện pháp tạm thời đối với Chứng thư kiểm dịch cho các sản phẩm động thực vật nhập khẩu vào Đài Loan.

Theo BAPHIQ, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tới việc cấp phát và chuyển bản chính của Chứng thư kiểm dịch cho các sản phẩm động thực vật nhập khẩu vào Đài Loan, dẫn tới khó khăn trong công tác thông quan các sản phẩm hàng hóa liên quan. Vì vậy, để tạo thuận lợi hóa thương mại, Đài Loan tiếp tục áp dụng biện pháp tạm thời đối với Chứng thư kiểm dịch cho các sản phẩm động thực vật nhập khẩu vào Đài Loan.

Thuỳ Chi

Back to top button