Công nghiệp

6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê gồm năng lượng; giao thông vận tải; xây dựng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải.

Thông tin trên nằm trong quyết định số 01/2022/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký nhằm ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Theo quyết định, có 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê gồm năng lượng; giao thông vận tải; xây dựng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải.

Khí Nhà Kính
6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Ảnh minh hoạ: Internet

Ngoài ra còn có các cơ sở phát thải khí nhà kính bao gồm 1662 cơ sở thuộc ngành công thương; 70 cơ sở thuộc ngành giao thông vận tải; 104 cơ sở thuộc ngành xây dựng; 76 cơ sở thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục phù hợp.

Việc phê duyệt danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các biện pháp giảm nhẹ, đồng thời là tiền đề xây dựng hạn ngạch phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển thị trường carbon trong nước.

Việt Nam đã ký và phê chuẩn Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm 1994, phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2016. Theo quy định của Thỏa thuận Paris, các quốc gia có trách nhiệm thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Theo đó, mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát thải trong điều kiện phát triển thông thường.

Vi Hòa

Back to top button