Tài chính - ngân hàng

52% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 2022

Vừa qua, Chương trình IR Awards 2022 công bố kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin của tất cả doanh nghiệp trên hai sàn HOSE và HNX trong năm 2022. Theo đó, có 385 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn, tương đương 52% tổng số lượng doanh nghiệp niêm yết.

Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn giai đoạn 2011 – 2022

Chương trình IR Awards 2022 là cuộc khảo sát nhằm vinh danh những doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đạt chuẩn công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2022, được thực hiện đối với 736 DNNY trên HOSE và HNX. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/5/2021 đến 30/4/2022. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát của chương trình.

Kết quả khảo sát trên 736 DNNY cho thấy, có 385 DNNY đạt chuẩn CBTT, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp (DN) được khảo sát. Tỷ lệ này đã có chuyển biến rất tích cực theo thời gian qua 12 kỳ khảo sát (2011 – 2022), từ mức chỉ 3% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 52% (năm 2022).

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng DNNY vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT của DNNY và sự gia tăng tính minh bạch thông tin trên TTCK Việt Nam.

Cũng theo kết quả khảo sát, xét về vốn hóa, nhóm Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị CBTT trên TTCK tốt nhất với tỷ lệ gần 64% (47/74 DN). Kế đến là nhóm Mid Cap với 122/229 DN, đạt tỷ lệ hơn 53%. Cuối cùng là nhóm Small & Micro Cap với 216/433 DN, đạt tỷ lệ gần 50%. Mặc dù cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận tỷ lệ đạt chuẩn CBTT quá bán, nhưng DN vẫn cần chú trọng nâng cao chất lượng CBTT hơn, bởi CBTT là tiêu chuẩn minh bạch nền tảng mà bất kỳ cổ đông hay nhà đầu tư nào rót vốn vào công ty cần được đảm bảo.

Xét theo lĩnh vực ngành nghề, ngân hàng là ngành có hoạt động CBTT tốt nhất, với 13/19 đơn vị đạt chuẩn CBTT, tương đương tỷ lệ 68%. Kết quả này thể hiện thành tích về tính minh bạch đối với một ngành được xem là trụ cột chính của TTCK Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Được biết, IR AWARDS là Chương trình bình chọn DNNY có hoạt động IR (quan hệ nhà đầu tư) tốt nhất do Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), Vietstock và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FILI) đồng tổ chức. Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính trong và ngoài nước. Cũng như mọi năm, IR Awards 2022 năm nay bao gồm hai vòng: vòng khảo sát toàn diện về CBTT trên TTCK kéo dài 12 tháng và vòng mở bình chọn IR đại chúng, đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Công Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button