Nông nghiệp

5 tháng đầu năm, xuất khẩu chè đạt 78 triệu USD

Chè xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt 49 nghìn tấn, trị giá 78 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Chè đen
Chè đen. Ảnh: Internet

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, riêng trong tháng 5/2021, chè xuất khẩu đạt 12 nghìn tấn, trị giá 19 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 21,7% về trị giá so với tháng 5/2020. Giá xuất khẩu chè bình quân ước đạt 1.583,3 USD/tấn, giảm 4,2% so với tháng 5/2020.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2021 chè xuất khẩu ước đạt 49 nghìn tấn, trị giá 78 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè xuất khẩu bình quân đạt 1.592,6 USD/tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, chè đen và chè xanh là hai chủng loại chè xuất khẩu chính trong 4 tháng đầu năm 2021. Trong đó, xuất khẩu chè đen đạt 19,6 nghìn tấn, trị giá 27,35 triệu USD, giảm 5,9% về lượng và giảm 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Giá chè đen xuất khẩu bình quân đạt 1.395,3 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Chủng loại chè này xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Nga, I-rắc, thị trường Đài Loan…

Ảnh Chụp Màn Hình 2021 06 15 Lúc 09.16.58
Chủng loại chè xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021. Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

Tiếp tiếp là chủng loại chè xanh xuất khẩu với tỷ trọng chiếm 41,1% tổng lượng các chủng loại chè xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 15,16 nghìn tấn, trị giá 27,13 triệu USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Giá chủng loại chè xanh xuất khẩu bình quân đạt 1.789,9 USD/ tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Pa-ki-xtan là thị trường nhập khẩu chủ yếu chè xanh của Việt Nam với 55,5% tổng lượng chè xanh xuất khẩu.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2021, chủng loại chè ướp hoa xuất khẩu tăng rất mạnh cả về lượng và trị giá (121,3% về lượng và 114,2% về trị giá), trong khi đó chủng loại chè ô long xuất khẩu giảm mạnh về lượng (giảm 15,6%), nhưng giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh nên trị giá tăng rất mạnh (tăng 202,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trần Thuỳ

Back to top button