Chuyển động doanh nghiệp

5 dấu ấn năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí

– Năm 2018 kết thúc để lại nhiều dấu ấn về sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Với hành động quyết liệt, 5 dấu ấn nổi bật dưới đây đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, thương hiệu của PVN.
Thứ nhất, Tập đoàn cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy công ty mẹ, là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành hợp nhất các ban của Đảng với ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Từ 32 ban, văn phòng xuống còn 17 ban, văn phòng (giảm 47%).

Lãnh đạo cấp ban từ 111 người xuống còn 64 người (giảm 42%). Số lãnh đạo cấp phòng từ 147 người xuống còn 116 người (giảm 21%). Cùng với đó, lần đầu tiên Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn được quy định một cách cụ thể, nhằm nâng cao vai trò gương mẫu của lãnh đạo các cấp.

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ hoạt động trở lại

Thứ hai, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao đều về đích trước kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch năm; sản xuất đạm cả năm 1,63 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch năm. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017.

Thứ ba, cổ phần hoá và chuyển đổi thành công 3 Tổng công ty: Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Thứ tư, chính thức vận hành thương mại dự án Liên hiệp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Thứ năm, một số dự án yếu kém của ngành đã có chuyển biến tích cực: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVtex) sau hơn nửa năm vận hành đã cung cấp ra thị trường 2.200 tấn sản phẩm sợi DTY. Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất vận hành trở lại hoạt động ổn định. Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước đã hoàn thành bảo dưỡng, sẵn sàng vận hành trở lại.

Theo VGP News

Back to top button