Nông nghiệp

11 chuyên đề trong chuỗi tập huấn chương trình OCOP năm 2021

Từ ngày 28/9 – 18/10 trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong phối hợp cùng Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung Ương và một số bên liên quan sẽ tổ chức chuỗi tập huấn chương trình OCOP năm 2021 với 11 chuyên đề.

Chuỗi tập huấn Chương trình OCOP sẽ diễn ra từ ngày 28/09 – 18/10/2021 do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung Ương và Tổ chức Đại học Pháp Ngữ (AUF) tổ chức.

Chương trình vẫn sẽ tập trung vào nội dung chính là “Mỗi xã một sản phẩm OCOP đều có sự tham gia trực tuyến của gần 63 tỉnh thành trong cả nước với hơn 3.000 cán bộ quản lý Chương trình OCOP ở các địa phương (cấp tỉnh, huyện); chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác tham gia Chương trình OCOP.

11 Chuyen De Trong Chuoi Tap Huan Chuong Trinh Ocop Nam 2021

Theo đó, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung Ương sẽ đưa ra các tiêu chí đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP như: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị; tiêu chí về chất lượng sản phẩm nhằm hỗ trợ kiến thức về quản lý, đánh giá sản phẩm OCOP cấp địa phương.

Chuỗi tập huấn chương trình OCOP năm 2021 cũng giúp các doanh nghiệp, HTX phát huy tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển các sản phẩm OCOP hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài.

11 chuyên được nhấn mạnh trong chuỗi tập huấn

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức trực tuyến qua nền tảng ZOOM theo từng chuyên đề, cụ thể bao gồm 11 chuyên đề xoay quanh các sản phẩm OCOP:

Chuyên đề 1: Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP): những điều cần biết khi tham gia chương trình.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn phát triển sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chuyên đề 3: Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho sản phẩm OCOP.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP.

Chuyên đề 5: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông sản.

Chuyên đề 6: Tập huấn xử lý sau thu hoạch.

Chuyên đề 7: Phương pháp và công cụ xây dựng mô hình HTX du lịch bền vững.

Chuyên đề 8: Hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Chuyên đề 9: Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ minh chứng tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Chuyên đề 10: Hướng dẫn chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng và dịch vụ du lịch cộng đồng tham gia Chương trình OCOP.

Chuyên đề 11: Ứng dụng chuyển đổi số trong Chương trình OCOP.

Thông qua chuỗi tập huấn Chương trình OCOP năm 2021 sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX học hỏi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, chủ thể OCOP nâng cao năng lực về sản xuất cũng như tạo cơ hội giao thương, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương trên 63 tỉnh thành.

Huy Quỳnh

Back to top button